Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda olası risklerin tespit edilmesi, bulundukları sektörün ve cari piyasa şartlarının doğru analiz edilmesini gerektirir.

Tekin & Aytürk olarak, müşterilerimizin karşılaştıkları finansal sorunları, sermaye yapılarını ve stratejilerini analiz ederek; onlara sermaye yapılarını güçlendirme stratejilerinde, finansal risklerinin (kur, faiz, fiyat riskleri) yönetiminde, hisse değerlerini maksimize etmelerinde, likidite hedeflerine ulaşmalarında katkıda bulunmaktayız.