İşletmeler, hem dünya genelinde hem de yerleşik bulundukları ülkede var olan karmaşık vergi düzenlemelerinden giderek daha fazla etkilenmektedirler. Bu düzenlemelerin ticari operasyonlar ve işlemler üzerindekini etkisini anlamak, işletmelerin başarısı için çok önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle hem yerel mevzuatın hem de uluslararası anlaşma hükümlerinin yakından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Tekin & Aytürk olarak alanında deneyimli ortaklarımız ve ekibimizle, müşterilerimize güvenilir ve yol gösterici vergi hizmetleri sunuyoruz.